ماشین ظرفشویی

جدید!
سینجر
ماشین ظرفشویی DWS-08-M3802S گنجایش:۸ نفر ۶ برنامه شستشو دارای ۲ سبد بزرگ صرفه جویی در مصرف آب ابعاد:۵۹۰*۵۰۰*۵۵۰...
جدید!
سینجر
ماشین ظرفشویی DWS-08-M3802W گنجایش:۸ نفر ۶ برنامه شستشو دارای ۲ سبد بزرگ صرفه جویی در مصرف آب ابعاد:۵۹۰*۵۰۰*۵۵۰...
جدید!
سینجر
ماشین ظرفشویی استیل DWS14-M7209SS گنجایش:۱۴ نفره ۶ برنامه شستشو شستشوی تاخیری از ۱ تا ۲۴ ساعت دارای ۳ سبد شستشو قفل کودک دارای zone wash(قابلیت انتخاب بازوهای آ...
جدید!
سینجر
ماشین ظرفشویی DWS14-M7209W گنجایش:۱۴ نفره ۶ برنامه شستشو شستشوی تاخیری از ۱ تا ۲۴ ساعت دارای ۳ سبد شستشو قفل کودک دارای zone wash(قابلیت انتخاب بازوهای آب پاش ک...
نتایج یافت شده 4